Persondatapolitik​

SHT Transport A/S behandler dine persondata fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

​Vi påser nøje, at vi altid overholder gældende lov for behandling af persondata.​Vi ​behandler alene de data, som er nødvendige for, at vi kan varetage vores opgaver, herunder leve op til vores
forpligtelser over for samfundet.

​Du har som privatperson ret til at få oplyst, hvilke data, vi har om dig. Dette kan ske ved at sende os en mail, hvor
du beder om indsigt i disse oplysninger.
Vi vil derefter inden for rimelig tid fremsende de personoplysninger, vi har på dig i et worddokument. Du har ret til frit at videresende dette dokument til andre modtagere.

​Hvis vi er i besiddelse af urigtige eller uaktuelle oplysninger om dig, kan du kræve at få dem slettet eller berigtiget ved at bede os om det på nedenfor nævnte mail. Vi bestræber os på at efterleve dine ønsker og beholder alene oplysninger, som er korrekte og aktuelle.
Hvis du er af den opfattelse, at vores oplysninger om dig er ufuldstændige, har du ret til at fremsende os en supplerende erklæring, hvori du fuldstændiggør personoplysningerne.

​Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata ved at ringe til: 57 67 68 33. Vi vil imødekomme din indsigelse, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til at fortsætte behandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

​Hvis du er uenig i en afgørelse om sletning eller behandling af dine persondata, eller du ikke mener, at vi behandler dine data efter reglerne, er du velkommen til at sende os en e-mail herom. Vi går op i dine rettigheder, og alle klager om vores behandling af persondata vil blive taget alvorligt og blive vurderet individuelt af vores persondataansvarlige medarbejder, som vil skrive tilbage til dig med resultatet af vurderingen hurtigst muligt. Hvis du fortsat ikke er enig i vores behandling af dine persondata, har du adgang til at klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk.